Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Từ đầu vụ cá nam, nguồn lợi hải sản xuất hiện khá sớm, sản lượng tương đối khá và được thu mua với giá cao, tạo động lực cho ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi, bám biển.

3 năm trước

error: Content is protected !!