Đồng Tháp: Khoai từ tăng giá, nông dân thu lãi khá

Những ngày này, nông dân vùng màu ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung thu hoạch vụ khoai từ, năng suất đạt khá, giá bán cũng tăng.

4 năm trước

error: Content is protected !!