Rau an toàn thoát bão, bán được giá cao

Cơn bão số 9 về đến làng rau Thuận Nghĩa gió không còn mạnh, hàng chục héc-ta rau ở đây ít bị thiệt hại, lại bán được giá cao nên nông dân phấn khởi.

4 năm trước

error: Content is protected !!