Giá sứa biển tại Bình Định

Mùa hè là mùa sứa nổi, nhiều nhất là vào tháng 4, tháng 5. Sứa biển là loài nhuyễn thể được dùng làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, bổ mát vào mùa hè.

3 năm trước

error: Content is protected !!