Long An: Giá thanh long giảm, nông dân gặp khó

Hiện nay, giá thanh long xuống rất thấp, chỉ ở mức từ 6.000 – 8.000 đồng/kg đối với loại ruột đỏ và từ 5.000 – 6.000 đồng/kg đối với loại ruột rắng. Với giá này, người trồng chỉ thu về được một nửa chi phí sản xuất.

3 năm trước

error: Content is protected !!