Giá tiêu 6/10/2020: Bất ngờ tăng 500 đồng/kg tại Gia Lai

Giá tiêu trong nước ngày 6/10 phục hồi tăng 500 đồng/kg tại Gia Lai, còn tại một số các địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới giảm.

4 năm trước

error: Content is protected !!