Tôm càng xanh khó tiêu thụ, giá tiếp tục giảm sâu

Tôm càng xanh thu hoạch cần nhiều nhân công và chủ yếu bán tươi sống nên khó tiêu thụ, giá tiếp tục giảm sâu do nhu cầu thị trường giảm mạnh.

3 năm trước

error: Content is protected !!