Phú Yên: Tôm hùm tiếp tục rớt giá, người nuôi gặp khó

Tôm hùm thương phẩm nuôi ở TX Sông Cầu lại rớt giá lần thứ hai trong năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, mùa mưa bão đang đến gần, nhưng lượng tôm hùm nuôi đạt kích cỡ thương phẩm và đến thời kỳ thu hoạch còn nhiều. Địa phương khuyến cáo người nuôi nên xuất bán số lượng tôm đạt kích cỡ nhằm hạn chế thiệt hại.

4 năm trước

error: Content is protected !!