Bạc Liêu: Tôm tăng giá, người nuôi phấn khởi

(TSVN) – Từ tháng 3 đến gần cuối tháng 8 giá tôm luôn ở mức thấp. Giá tôm thời gian qua bắt đầu tăng trở lại, nông dân phấn khởi tiếp tục cải tạo ao, mở rộng diện tích nuôi.

4 năm trước

error: Content is protected !!