Xoài Đài Loan rớt giá thê thảm

Giá xoài Ðài Loan tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã giảm xuống ở mức rất thấp và khó tiêu thụ.

3 năm trước

error: Content is protected !!