Cả ngàn tấn cá mú bí đầu ra, giá giảm một nửa vẫn khó “giải cứu”

Việc Trung Quốc siết chặt nhập khẩu và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến hơn 1.000 tấn cá mú thương phẩm tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thiếu đầu ra.

4 năm trước

error: Content is protected !!