Giải pháp chủ động nguồn giống chất lượng?

(TSVN) – TS Nguyễn Viết Thùy, Viện Nghiên cứu NTTS III cho biết, thông qua Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất cung cấp giống cá tầm”, năm 2019, nhóm nghiên cứu của Viện đã xây dựng thành công quy trình công nghệ sản xuất giống 3 loài cá tầm, chủ động việc cung cấp con giống có chất lượng cho nghề nuôi cá tầm ở nước ta.

4 năm trước

error: Content is protected !!