Giải pháp chuyển đổi số trong phát triển thủy sản

(TSVN) – Ngày 12/11/2020, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Thủy sản và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản với chủ đề “Chuyển đổi số để nâng cao quản lý và sản xuất nuôi thủy sản bền vững ở Việt Nam”.

4 năm trước

error: Content is protected !!