Giải pháp đột phá trong cá mú

(TSVN) – Cá mú là một trong những đối tượng chính của nuôi biển ở nước ta. Loài nuôi này được đánh giá có nhiều tiềm năng mang về giá trị lớn hơn nữa, tuy nhiên, nó đang gặp phải những thách thức cản trở phát triển bền vững. Để tạo đột phá trong nuôi cá mú, rất cần những giải pháp táo bạo.

4 năm trước

error: Content is protected !!