Giải pháp ổn định pH trong ao nuôi tôm

(TSVN) – Độ pH là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng rất lớn đến tôm nuôi. pH môi trường nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố lý, hóa, sinh của môi trường nuôi.

4 năm trước

error: Content is protected !!