Giảm khí amoniac khi vận chuyển cá giống

(TSVN) – Hỏi: Trước khi vận chuyển cá giống cần làm gì để giảm được lược khí amoniac (NH3) giúp tăng tỷ lệ sống cho cá?

3 năm trước

error: Content is protected !!