Butyrate glyceride: Giảm tác động bất lợi của khẩu phần ăn giàu đạm thực vật

(TSVN) – Khô đậu là nguồn thức ăn thủy sản khá phổ biến trong nuôi thủy sản nhưng chứa các yếu tố kháng dinh dưỡng. Khắc phục hạn chế này, bổ sung butyrate glyceride vào thức ăn là một giải pháp đáng cân nhắc.

4 năm trước

error: Content is protected !!