ADM công bố những mục tiêu mới nhằm thúc đẩy giảm cường độ sử dụng nước và chất thải chôn lấp

(TSVN) -ADM (Mã giao dịch trên Sàn chứng khoán New York: ADM) hôm nay tuyên bố cam kết giảm 10% cường độ sử dụng nước và đạt tỷ lệ phân loại rác thải 90% vào năm 2035 như một phần trong kế hoạch tích cực nhằm tiếp tục giảm tác động môi trường.

4 năm trước

error: Content is protected !!