Sản xuất giống bào ngư vành tai

(TSVN) – Bào ngư vành tai được xem là một đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế nhờ kích thước, trọng lượng cơ thể lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, để sản xuất giống bào ngư vành tai hiệu quả cần nắm vững các yêu cầu kỹ thuật.

4 năm trước

error: Content is protected !!