Quy trình sản xuất giống nhân tạo cá hô

(TSVN) – Cá hô (Catlocarpio siamensis) là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép (Cyprinidae), đây cũng là một trong những loài thủy sản có tên trong sách đỏ. Hiện nay, do bị đánh bắt quá mức không kiểm soát được, trong tự nhiên cá hô ngày càng ít gặp, nên rất cần được nhân giống bảo vệ và phát triển.

4 năm trước

error: Content is protected !!