Hà Tĩnh: Xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghề cá

(TSVN) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển nghề cá bền vững đối với 4 dự án, với tổng nguồn vốn dự kiến 400 tỷ đồng.

3 năm trước

error: Content is protected !!