Lữ đoàn 682: Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

Sáng 28/11, tại phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân tổ chức các hoạt động của Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

4 năm trước

error: Content is protected !!