Khánh Hòa: Hơn 3,7 tỷ đồng thực hiện đề tài chế biến hàu Thái Bình Dương

Chiều 12/4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp, giao Công ty Cổ phần Thủy sản sinh học Vina thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Hoàn thiện công nghệ làm sạch hàu nguyên liệu và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ hàu Thái Bình Dương tại Khánh Hòa”.

3 năm trước

error: Content is protected !!