Quản lý hệ thống lồng nuôi biển

(TSVN) – Hỏi: Vị trí đặt lồng nuôi cá chim vây vàng trên biển thích hợp?

3 năm trước

error: Content is protected !!