Nam Định: Hiệu quả nuôi tôm VietGAP

(TSVN) – Thời gian qua, nhiều hộ nông dân xã Hải Lý (Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã đầu tư thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao sản lượng. Trong đó có mô hình nuôi tôm đạt tiêu chuẩn VietGAP đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là hộ ông Nguyễn Văn Tiệm, xóm Quang Trung, xã Hải Lý.

3 năm trước

error: Content is protected !!