Những du mục trên lòng hồ Nam Ka

(TSVN) – Họ mưu sinh trên sông nước trong những ngôi nhà nổi lúp xúp và lênh đênh trên mạn thuyền tròng trành. Trong cái lênh đênh vô định ấy có cả những cụ ông, cụ bà, hay những đứa trẻ ngày ngày gắn cuộc đời với sông nước mưu sinh.

3 năm trước

error: Content is protected !!