Hòa Bình: Tháng 4, sản lượng cá thu hoạch ước đạt 1.057 tấn

(TSVN) – Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng sản lượng nuôi lồng và kết hợp nuôi trồng trên các hồ thủy lợi. Phát triển nuôi cá lồng trên các sông, hồ lớn, nhất là hồ Hòa Bình với các loài đặc sản có giá trị cao, ứng dụng công nghệ cải tiến.

3 năm trước

error: Content is protected !!