ILDEX Vietnam 2022: Nơi gặp gỡ của những doanh nghiệp thủy sản toàn cầu

(TSVN) – Triển lãm quốc tế ILDEX Vietnam 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 3 – 5/8/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

2 năm trước

error: Content is protected !!