Skretting: Tiếp tục cung cấp giải pháp mới cho thị trường

(TSVN) – Trong tháng 4/2021, Skretting Việt Nam đã cho ra mắt bộ giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao mới dành cho tôm. Các giải pháp này bao gồm Jade -Thức ăn tăng cường dinh dưỡng cho tôm thẻ chân trắng giai đoạn ương vèo và Impact – Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng chất lượng cao.

3 năm trước

error: Content is protected !!