Cơ chế hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn mặn

(TSVN) – Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

3 năm trước

error: Content is protected !!