Mùa nước nổi đến muộn

(TSVN) – Mùa nước nổi năm nay lên trễ nhưng đang cao hơn cùng kỳ năm trước, người dân ở các huyện đầu nguồn sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp phải đợi gần 2 tháng ròng mới được mang ngư cụ khai thác thủy sản.

4 năm trước

error: Content is protected !!