Báo động cạn kiệt hải sản ven bờ

Ngoài việc xử lý các kiểu khai thác tận diệt, tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận đã quy hoạch các vùng bảo tồn biển, nuôi trồng và bảo vệ các nguồn lợi thủy sản ven bờ

3 năm trước

error: Content is protected !!