Khánh Hòa: Hạn ngạch khai thác thủy sản vùng lộng và ven bờ là 2.700 giấy phép

Ngày 15-3, lãnh đạo Chi cục Thủy sản cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng trên địa bàn tỉnh.

3 năm trước

error: Content is protected !!