Khát vọng tôm Bạc Liêu

(TSVN) – Cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương quy hoạch “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” và định hướng “xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Từ đó, Bạc Liêu có đề án gửi Bộ NNN&PTNT và thực hiện nhiều công việc để đến nay hiện lên khá rõ một trung tâm nuôi tôm công nghệ cao với chuỗi sản xuất an toàn dịch bệnh.

4 năm trước

error: Content is protected !!