Bổ sung thêm bốn khu kinh tế ven biển

(TSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế (KKT) ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

4 năm trước

error: Content is protected !!