Hội Nghề cá Việt Nam: Kiến nghị hỗ trợ các tỉnh miền Trung

(TSVN) – Ngày 30/11/2020, Hội Nghề cá Việt Nam đã có Công văn số 116/HNC-VP gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị hỗ trợ thiệt hại bão lũ các tỉnh miền Trung.

3 năm trước

error: Content is protected !!