Bình Định: Ứng dụng KHKT để tăng hiệu quả khai thác thủy sản

Vài năm gần đây, ngư dân đánh bắt xa bờ từng bước ứng dụng tiến bộ KHKT trong khai thác thủy sản. Bên cạnh việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, hàng hải hiện đại, nhiều chủ tàu chuyển từ dòng máy dò cá ngang sang máy dò quét hoặc dò chụp để tăng năng lực khai thác.

3 năm trước

error: Content is protected !!