Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm hiệu quả

(TSVN) – Mặc dù nuôi cá kèo thương phẩm trong ao đất đã được xem là mô hình phổ biến; tuy nhiên để nuôi thành công và mang lại hiệu quả kinh tế thì việc nắm vững kỹ thuật xử lý ao nuôi, cho ăn, chăm sóc là vô cùng cần thiết.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!