Giải pháp chống nóng ao nuôi

(TSVN) – Để hạn chế những ảnh hưởng xấu của nhiệt độ cao mùa hè đối với động vật thủy sản, người nuôi cần lưu ý một số biện pháp cơ bản.

3 năm trước

error: Content is protected !!