Phú Thọ: Hiệu quả nuôi ếch thương phẩm

(TSVN) – Những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế của hội viên Cựu Chiến binh xã Dân Quyền, huyện Tam Nông được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Điển hình là mô hình nuôi ếch thương phẩm của ông Đặng Văn Khải, ở khu 10.

4 năm trước

error: Content is protected !!