Kỹ thuật ương tôm giống

(TSVN) – Ương tôm giống trước khi thả nuôi là biện pháp giúp nâng cao tỷ lệ sống, giảm chi phí vụ nuôi.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!