Kỹ thuật ương tôm giống

(TSVN) – Ương tôm giống trước khi thả nuôi là biện pháp giúp nâng cao tỷ lệ sống, giảm chi phí vụ nuôi.

3 năm trước

error: Content is protected !!