Quảng Ngãi: Nguyên liệu tăng giá, nghề làm nước mắm, chế biến hải sản gặp khó

Nếu như mọi năm, từ tháng Giêng đến tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian rộn ràng nhất tại các làng nghề sản xuất nước mắm, chế biến hải sản truyền thống, thì năm nay, người làm nghề này đành phải sản xuất cầm chừng, do thiếu nguyên liệu và ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3 năm trước

error: Content is protected !!