Loại bỏ rác thải nhựa tại các khu bảo tồn biển

(TSVN) – Thực tế chứng minh, khu bảo tồn biển (BTB) giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì, bảo tồn đa dạng sinh học biển, bảo tồn các hệ sinh thái biển… Để các khu BTB phát huy đúng chức năng của mình, cấp bách cần bảo đảm sự trong sạch trong các khu vực này.

3 năm trước

error: Content is protected !!