Hụt hơi vì cước tàu biển tăng phi mã

Thêm một đợt tăng giá cước vận tải trên các chuyến hàng hải thương mại chính vào nửa đầu năm 2021 khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không còn lợi nhuận.

3 năm trước

error: Content is protected !!