Trà Vinh: Nuôi luân canh tôm càng xanh toàn đực – lúa

(TSVN) – Mô hình do Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh thực hiện, nằm trong dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Bến Tre chủ trì.

3 năm trước

error: Content is protected !!