Thanh Hóa: Phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ biển

Là địa phương có tới 102 km bờ biển nên tỉnh Thanh Hóa rất coi trọng việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển. Để đảm bảo vừa vươn khơi bám biển, vừa đánh bắt thủy, hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng dân quân tự vệ biển, UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị phương tiện thông tin liên lạc, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn cho các trung đội dân quân biển.

3 năm trước

error: Content is protected !!