Lưu ý mẫu chứng thư xuất khẩu vào EU

(TSVN) – Mới đây, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có công văn gửi doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng về các quy định trong mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

3 năm trước

error: Content is protected !!