Lưu ý nuôi cá “sông trong ao”

(TSVN) – Hỏi: Tôi đang có ý định nuôi cá theo mô hình “sông trong ao”(IPRS). Xin hỏi phải chuẩn bị cơ sở vật chất như thế nào?

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!