Phú Yên: Ứng dụng công nghệ trong nuôi hàu Thái Bình Dương

(TSVN) – Với ưu điểm phát triển nhanh, giá trị dinh dưỡng, kinh tế cao, vốn đầu tư lại thấp… hàu Thái Bình Dương đang là đối tượng nuôi triển vọng tại các vùng biển, bãi triều của nhiều địa phương. Điển hình như mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương theo hướng công nghiệp tại Phú Yên.

3 năm trước

error: Content is protected !!