BIOSIPEC: Mô hình nuôi tôm thâm canh bền vững

(TSVN) – Biosipec là dự án ương nuôi tôm thâm canh bền vững được phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản Ocialis của Tập đoàn ADM ở Việt Nam với mục tiêu giúp giảm thiểu việc thay nước (tăng hiệu quả sử dụng nước), giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi.

3 năm trước

error: Content is protected !!